Avalem Joves Plus

 

AVALEM JOVES PLUS

  • Contractacions EMCUJU: 2
  • Contractacions EMPUJU: 1

 

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment de l’ Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  -  Subvenció obtinguda: 32.597,76 €
  -  Nombre de contractes: 2
  -  Duració del contracte: Des del 20 de juliol de 2017 fins al 19 de juliol de 2018.
  -  Tipus de contracte: Contracte en práctiques
  -  Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

>> Administrativa: 1 persona

    - Tramitar correspondència, entrades i eixides.
    - Atendre telefonades.
    - Atendre al públic.
    - Arxiu de documents.
    - Incorporació de documents als expedients de la Unidat Administrativa, així com el seu arxiu i registre.
    - Mecanografiat de tot tipus de documents.
    - Cálculs elementals.
    - En general, qualssevol altres tasques afins a la categoría del lloc i semblants a les anteriorment descrites, que li siguen
      encomanades pels seus superiors jeràrquics i resulten necessàries per raons del servici.

>> Tècnic Superior d’ Animació Sociocultural: 1 persona

    - Suport en la Biblioteca Municipal.
    - Suport en les activitats culturals, dutes a terme per l’Ajuntament de Montesa.
    - Ajudar al desenrotllament social i fomentar la participació activa, programant i dinamitzant activitats.
    - Organitzar Programes Educatius, duts a terme per l’Ajuntament de Montesa.
    - Elaborar un plà de dinamitzación per a la para la joventut del municipi.

 

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment de l’ Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 -  Subvenció obtinguda: 15.207,24 €
 -  Nombre de contractes: 1
 -  Duració del contracte: Des del 8 de septiembre de 2017 fins al 7 de septiembre de 2018
 -  Tipus de contracte: Contracte per obra o servei.
 -  Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

>> Peó de manteniment d’edificis públics: 1 persona

  -  Neteja d’edificis Neteja de la via pública
  -  Operaciones básicas de obra pública.
  -  Aplicación de pintura a muros de cerramiento de espacios públicos.
  -  Apoyo en las actividades desarrolladas por la Brigada Municipal Adecentamiento y organización de almacenes.
  -  Operaciones carga y descarga

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Direcció General d’ Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’ Oportunitat de la Comissió Europea.

  http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

UAFSE, Ministeri d’ Ocupació i Seguretat Social

  http://www.empleo.gob.es/uafse

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31