Gabinet psicopedagògic

 

QUÈ ÉS EL GABINET PSICOPEDAGÒGIC:

És un servei municipal d'àmbit educatiu en què les actuacions van dirigides a la població d'edat escolar, a les famílies i el seu entorn, per atendre les necessitats permanents o transitòries que presenten en el seu desenvolupament i que dificulten un creixement harmònic.

El Gabinet és municipal i autoritzat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport seguint així les línies educatives que aquest organisme marca i establint una completa coordinació amb tots els professionals que intervenen en él.

 

QUINES SÓN LES SEUES FUNCIONS:

Amb l'alumnat:

- Observació directa i orientació a la detecció de Necessitats Educatives Especials.
- Avaluació i valoració psicopedagògica i logopèdica.
- Orientació directa davant de qualsevol necessitat educativa oferint el suport educatiu adequat.
- Intervenció en problemes típics de la infància que dificulten l'accés a l'aprenentatge i el seu desenvolupament ple.

Amb els pares:

- Orientació sobre les característiques evolutives dels seus fills.
- Assessorament en la interacció amb els seus fills per a afavorir una millor educació.
- Entrevistes personals amb les famílies d'alumnes susceptibles d'avaluació psicopedagògica.
- Assessorament i orientació amb les famílies d'alumnat estranger.
- Orientació cap a altres entitats en la qual es pot rebre suport més especialitzat.
- Assessorament en activitats, programes de convivència, programes de modificació de conducta, material ...
- Reunions i entrevistes de treball de coordinació amb tutors, especialistes i logopèdia.

Altres:

- Coordinació de les escoles d'oci i temps lliure.
- Coordinació amb altres serveis externs: SPE de Xàtiva, treballadora social de l'Ajuntament, pediatre del municipi, departament de neuropediatria de l'hospital "Lluís Alcanyís" de Xàtiva, psicòleg de la UPCA, centre d'estimulació precoç de Xàtiva.

 

COM ACCEDIR:

- En l'Ajuntament, Plaça la Vila nº1.
- CEIP “Vicent Blasco Ibañez”, Camí la Rutgla s/n.
- Escoleta infantil “El Castell”.  C/ Hermenegildo Monleón nº4, en horari: matins i vesprades dels dijous.

 

NORMATIVA:

En aquest enllaç trobaràs tota la normativa estatal i autonòmica d'interès per als centres docents en matèria de formació de persones adultes, concerts educatius, liibres de qualificacions, autorizació de centres, organització i funcionamient, etc.

 

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31