Període mitjà de pagament a proveïdors

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEïDORS
TRIMESTRAL
Códi Entitat
17-46-174-AA-000
Entitat
Montesa
Exercici Trimestre Ràtio d'Operacions Pagades* Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament * Període Mitjà de Pagament Trimestral *
2014 Tercer (12,15) (29,89) (16,61)
2014 Quart (17,65) (28,00) (17,77)
2015 Primer (12,12) (29,00) (14,34)
2015 Segon (15,48) (24,68) (16,33)
2015 Tercer (4,54) (11,41) (6,38)
2015 Quart 8,20 (8,98) (0,01)
2016 Primer 17,88 (6,32) 13,23
2016 Segon (3,55) (11,63) (5,32)
2016 Tercer (1,36) (2,30) (1,81)
2016 Quart 6,87 (22,94) (0,30)
2017 Primer 4,84 (15,70) (0,52)
2017 Segon (6,24) (6,31) (6,25)
2017 Tercer (4,44) (12,95) (6,16)
2017 Quart 8,89 (17,41) (1,38)
En díes
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mitjà de Pagament Global *
2014 Tercer (16,61)
2014 Quart (17,77)
2015 Primer (14,34)
2015 Segon (16,33)
2015 Tercer (6,38)
2015 Quart (0,01)
2016 Primer 13,23
2016 Segon (5,32)
2016 Tercer (1,81)
2016 Quart (0,30)
2017 Primer (0,52) 
2017 Segon (6,25)
2017 Tercer (6,16)
2017 Quart (1,38)

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació amb el període previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'entitat s'hi troben, en mitjana, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.

.

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31